Thënie për përgjegjësinë (4 thënie)

Qeveria është si një foshnje. Një kanal ushqimor me një oreks të madh në një anë dhe mungesë e ndjenjësë së përgjegjësisë në tjetrën.

Në afat të gjatë, ne formojmë jetët tona, dhe formojmë veten. Procesi nuk përfundon derisa të vdesim. Dhe vendimet që marrim janë përfundimisht përgjegjësia jonë.

Unë besoj se është përgjegjësia ime si kryeministër i Izraelit të bëjë ç’të mundem që të shfrytëzoj mundësitë e vetme që ndodhen para nesh për të lëvizur drejt paqes. Me një veprim nuk arrihet gjithçka.

Liria përbën një kërkesë të madhe të çdo qenieje njerëzore. Me lirinë vjen përgjegjësia. Sepse personi i cili nuk është i gatshëm që të rritet, personi i cili nuk dëshiron të rritë peshën e vet, është një perspektivë e frikshme.