Thënie për lindjen (10 thënie)

Kur lindim, qajmë  që  kemi ardhur në  këtë skenë budallenjsh.

Nuk kam ndërmend të lind fëmijë derisa të jam nja 30 vjeçe.

Dhe unë vazhdoj të lind si dielli.

Dëgjoje britmën e një gruaje kur është duke lindur fëmijën – pastaj vështroje njeriun tek lufton për të dhënë shpirt në mbarim të jetës. E pastaj më thuaj mua nëse diçka që fillon dhe mbaron mund të jetë e përcaktuar për gëzim.

Nëse ke lindur i varfër nuk ështëÿ gabimi yt, por nëse vdes i varfër ështëÿ gabimi yt.

Gjumi është i mirë, vdekja më e mirë; por natyrisht që gjëja më e mirë do të ishte të mos jesh lindur kurrë.

Ka, siç dihet, disa insekte të cilat vdesin në momentin që pjellin. Kështu është me të gjitha gëzimet: çasti më i hatashëm e më i lartë i gëzimit është i shoqëruar nga vdekja.

Kur fillon e ndjen dhimbjen e të tjerëve, atëherë lind njeriu

Njeriu gjithmonë vdes para se të ketë lindur plotësisht.

Ashtu si lindjet e krijesave të gjalla janë fillimisht të palezetshme në dukje, ashtu janë edhe të gjitha novacionet, të cilat janë lindje të kohës.