Thënie për socializmin (1 thënie)

Varfëria nuk është socializëm. Të jesh i pasur është diçka e lavdishme.