Thënie për kënaqësitë (1 thënie)

Perëndia është e vërtetë se i ndalon disa kënaqësi, por një kompromis zakonisht mund të gjendet.