Thënie për mashtrimin (6 thënie)

Ne duhet të bëjmë dallimin në mes të folurit për të mashtruar dhe të qëndruarit heshtur për të qenë i rezervuar.

Ashtu si zjarri i hedhur në ujë shuhet dhe mbaron, ashtu edhe akuza e rreme kur bëhet kundër një karakteri të dlirë dhe të shenjtë, avullon dhe zhduket menjëherë…

Politikani ka aftësinë të parathotë se çfarë do të ndodhë nesër, javën tjetër, muajin tjetër dhe vitin tjetër. Dhe e ka aftësinë pastaj të shpjegojë pse të parathënat nuk ndodhën.

Është kënaqësi e dyfishtë ta mashtrosh mashtruesin.

I gjithë religjioni, miku im, ka dalë thjesht nga mashtrimi, frika, lakmia, imagjinata, dhe poezia.

Kur një person nuk mund të mashtrojë veten shanset janë kundër aftësisë së tij për t’i mashtruar njerëzit e tjerë.