Thënie për përjetësinë (5 thënie)

Dashuria ndaj vetes është instrument i ruajtjes sonë, ajo i ngjan parakushtit për përjetësinë e njerëzimit: është e nevojshme, ajo është e dashur për ne, ajo na jep kënaqësi, dhe ne duhet ta fshehim atë.

Fjalët e mira janë të shkurtra dhe të lehta të thuhen, por jehona e tyre është e përjetshme…

Për një njeri që është duke vdekur vetëm përjetësia ka rëndësi.

Nga të gjithë tiranitë që kanë prekur ndonjëherë njerëzimin, tirania e fesë është më e keqja. Çdo lloj tjetër tiranie është e kufizuar në botën ku jetojmë, por tirania e fesë shkon aq larg sa përpiqet të kalojë dhe përtej varrit e të na ndjekë në përjetës

Nga gjithçka e përjetshme, afatin më të shkurtër të skadimit e ka dashuria.