Thënie për tiraninë (7 thënie)

Në Rusi të gjithë tiranët besojnë se poetët janë armiqtë e tyre më të rrezikshëm.

Mjetet e mbrojtjes kundër rrezikut të huaj historikisht janë bërë instrumente të tiranisë në vend.

Nuk ka asnjë javë, asnjë ditë, asnjë orë kur tirania nuk mund të hyjë në këtë vend, në qoftë se njerëzit humbasin vendosmërinë e tyre dhe shpirtin e sfidës.

Kryengritja ndaj tiranëve është bindje ndaj Zotit.

Nëse Tirania dhe Shtypja vijnë në këtë vend, do të jenë nën maskën e luftës kundër një armiku të huaj.

Nga të gjithë tiranitë që kanë prekur ndonjëherë njerëzimin, tirania e fesë është më e keqja. Çdo lloj tjetër tiranie është e kufizuar në botën ku jetojmë, por tirania e fesë shkon aq larg sa përpiqet të kalojë dhe përtej varrit e të na ndjekë në përjetës

Tiranët gjithmonë kanë disa hije të lehtë virtyti; ata i mbështesin ligjet para se t’i shkatërrojnë ato.