Thënie për amshimin (2 thënie)

Nga të gjithë tiranitë që kanë prekur ndonjëherë njerëzimin, tirania e fesë është më e keqja. Çdo lloj tjetër tiranie është e kufizuar në botën ku jetojmë, por tirania e fesë shkon aq larg sa përpiqet të kalojë dhe përtej varrit e të na ndjekë në përjetës

Mos iu shmang kësaj mëkresës sime, o udhëtar. Dhe sa rri aty, mba vesh e mëso, mandej shko në punën tënde. Nuk ka varkë në Hades, nuk ka as varkar Haron. Nuk ka rojtar Ajak, as qen Cerber nuk ka. Të gjithë ne që jemi të vdekur këtu poshtë, jemi bërë kockë

Anonim