Thënie për kryengritjen (3 thënie)

Nuk ka asgjë të qëndrueshme në këtë botë; kryengritja është e vetmja muzikë.

Kryengritja ndaj tiranëve është bindje ndaj Zotit.

Prapa fesë gjithnjë janë fshehur interesat politike të pushtuesit. Qëllimi themelor i kthimit me detyrim ekonomik ishte synimi i turqve për të shuar luftërat kryengritëse shqiptare, duke përdorur islamizimin si mjet përçarjeje midis shqiptarëve, si mjet i