Thënie për interesin (4 thënie)

Njerëzit lëvizen vetëm nga dy leva: frika dhe interesi personal.

Asnjë nënë nuk ka ndonjëherë dëshirë të sakrifikojë bijtë e saj për përfitime territoriale, për avantazh ekonomik, për ideologji.

Njerëzit urrejnë individin të cilin ata e quajnë dorështrënguar vetëm për shkak se asgjë nuk mund të fitohet nga ai.

Prapa fesë gjithnjë janë fshehur interesat politike të pushtuesit. Qëllimi themelor i kthimit me detyrim ekonomik ishte synimi i turqve për të shuar luftërat kryengritëse shqiptare, duke përdorur islamizimin si mjet përçarjeje midis shqiptarëve, si mjet i