Thënie për ideologjinë (2 thënie)

Nuk ka religjon ku çdo ditë e jetës të mos jetë konsideruar një burg; nuk ka filozofi apo ideologji që nuk mendon se ne jetojmë në marrëzi.

Asnjë nënë nuk ka ndonjëherë dëshirë të sakrifikojë bijtë e saj për përfitime territoriale, për avantazh ekonomik, për ideologji.