Thënie nga Eugjen Jonesko (8 thënie)

Nuk ka religjon ku çdo ditë e jetës të mos jetë konsideruar një burg; nuk ka filozofi apo ideologji që nuk mendon se ne jetojmë në marrëzi.

Ti mund ti parashikosh gjërat vetëm kur ato kanë ndodhur.

Një njeri me shpirt nuk është si çdo njeri tjetër.

Ne nuk kemi kohë të kapim kohën tonë.

Si të gjitha revolucionet, revolucioni surealist ishte një përmbysje, një rindërtim, një shprehje e domosdoshmërive vitale dhe të pazëvendësueshme.

Gjithçka që ka qenë do të jetë, gjithçka që do të jetë është, gjithçka që do të jetë ka qenë.

Një hundë që mund të shohë vlen sa dy hundë që nuhatin.

Një shërbyes civil nuk bën shakara.