Thënie nga Janush Vishnjevski (1 thënie)

Nga gjithçka e përjetshme, afatin më të shkurtër të skadimit e ka dashuria.