Thënie për metafizikën (2 thënie)

Kur ai të cilit dikush i flet nuk kupton, dhe ai që flet nuk e kupton veten, kjo është metafizika.

Nën barrën e një të kaluare besëtytë, njerëzit kanë frikë nga gjërat që nuk mund, apo që ende nuk mund, të shpjegohen – pra, nga e panjohura. Nëse dikush ka nevoja të natyrës metafizike, unë s’mund ta kënaq me programin e Partisë. Do të kalojë njëfarë koh