Thënie për individualitetin (7 thënie)

Dashuria është bashkimi me dikë apo me diçka, jashtë vetes, me kusht që të mbahet veçanësia dhe integriteti i secilit.

Secili duhet respektuar si individ, por asnjëri të mos idolizohet.

Pranoje veten tënde në tërësi – absolutisht në tërësi. Ti je ti fillim dhe mbarim – mos u shfajëso, mos të vijë keq.

Çdo njeri ka një shenjë të tijën. Vetëm se disa ende nuk e dinë.

Ji ai vetvete çka njeriu vërtet është.

Mos kini frikë për të parë atë çfarë ju shihni.

Gjatë viteve unë mësove të jetoj me dy veta në zemrën time. Njëri është Edsoni, që është i mrekullueshëm me miqtë dhe familjen; tjetri është fubollisti Pele. Unë nuk e doja këtë emër. ‘Pele’ tingëllon si belbëzim foshnjash në portugisht.