Thënie për idolizimin (1 thënie)

Secili duhet respektuar si individ, por asnjëri të mos idolizohet.