Thënie për emrin (2 thënie)

Herën e parë që kam qenë në zyrën e tij ishte kur ata më thirrën mua për të më treguar se e kishin ndryshuar emrin tim. Unë kisha një ndjenjë se në qoftë se unë do të vazhdoja me me emrin që ata do të zgjidhnin, unë kurrë nuk do të shihesha më. Unë do të

Gjatë viteve unë mësove të jetoj me dy veta në zemrën time. Njëri është Edsoni, që është i mrekullueshëm me miqtë dhe familjen; tjetri është fubollisti Pele. Unë nuk e doja këtë emër. ‘Pele’ tingëllon si belbëzim foshnjash në portugisht.