Thënie për identitetin (3 thënie)

Për mua, ‘X’ im ka zëvendësuar mbiemrin ‚Little‘ të zotëriut të bardhë të robërve, mbiemër të cilin ndonjë sy kaltër i quajtur Little i ka imponuar paraardhësve të mi.

Herën e parë që kam qenë në zyrën e tij ishte kur ata më thirrën mua për të më treguar se e kishin ndryshuar emrin tim. Unë kisha një ndjenjë se në qoftë se unë do të vazhdoja me me emrin që ata do të zgjidhnin, unë kurrë nuk do të shihesha më. Unë do të

Identiteti kombëtar është identitet kombëtar dhe identiteti fetar është diçka tjetër. Këto dy identitete për popullin shqiptar nuk bën të përzihen, pasi ne nuk e kemi ndërtuar identitetin kombëtar mbi besimet, ashtu sikurse bënë disa popuj sllavë, bie fja