Thënie për gjuhën latine (1 thënie)

Nëse romakët do të kishin qenë të detyruar të mësonin latinisht, ata kurrë nuk do të kishin gjetur kohë për ta pushtuar botën.