Thënie për njeriun] (235 thënie)

Nëse një njeri dashuron një njeri tjetër dhe është indiferent ndaj të gjithë të tjerëve, dashuria e tij nuk është dashuri por një lidhje e pashkëputëshme ose një egoizëm i stërmadh.

Drejtësi do të thotë të mos i lëndosh njerëzit; mirësjellje do të thotë të mos i fyesh ata.

Unë jam duke ecur me dy njerëz të tjerë, secili prej të cilëve do të më shërbejë mua si mësues. Unë do të marr të mirat e njërit dhe do t’I imitoj ato, dhe do t’I marr të këqijat e tjetrit e do ta korigjoj veten time.

Vetëm burrat që nuk janë të interesuar për gratë, janë të interesuar për veshjet e grave. Burrat që iu pëlqejnë gratë nuk ua shikojnë kurrë veshjet.

I dua të gjithë njerëzit që mendojnë, madje edhe ata që mendojnë ndryshe nga unë.

Ji ndryshimi që ti dëshiron ta shohësh në botë.

Nuk është i pasur ai që ka shumë, por është i pasur ai që jep shumë.

Pjesa më e madhe e situatave dramatike fillon me një gajasje.

Ai që është i sigurtë nuk është i parrezikuar.

Njeriu mesatar është më shumë i interesuar për një femër e cila është e interesuar për të, se në një femër me këmbë të bukura.