Thënie nga psikologjia (4 thënie)

Të vetmit të pasur të vërtetë janë ata që nuk duan të kenë më shumë.

Kërkimi i qartësisë bllokon kërkimin e kuptimit. Paqartësia është kushti i vërtetë që e ndalë njeriun të shpalosë fuqitë e tij.

Ne jetojmë në një botë sendesh, dhe e vetmja lidhja jonë me to është të dimë si t’i manipulojmë apo konsumojmë ato.

Pjesa më e madhe e situatave dramatike fillon me një gajasje.