Thënie për qartësinë (2 thënie)

Kërkimi i qartësisë bllokon kërkimin e kuptimit. Paqartësia është kushti i vërtetë që e ndalë njeriun të shpalosë fuqitë e tij.

Asgjë nuk është e qartë në këtë botë përveç vdekjes dhe taksave.