Thënie për taksat (1 thënie)

Asgjë nuk është e qartë në këtë botë përveç vdekjes dhe taksave.