Thënie për sigurinë (11 thënie)

Çdo njeri ka të drejtë të rrezikojë jetën e tij për ruajtjen e saj.

Nuk jam i sigurtë për asgjë përveç shenjtërisë së ngrohtësive të zemrës dhe përfytyrimit të së vërtetës.

Çdo njeri ka të drejtë të rrezikojë jetën e tij në mënyrë që ta mbrojë atë. Është thënë ndonjëherë se një njeri që hidhet nga dritarja për të shpëtuar nga një zjarr është fajtor për vetëvrasje?

Siguria më e madhe për Izraelin është për të krijuar Egjiptë të rinj.

Padija e një votuesi në një demokraci e dëmton sigurinë e të gjithëve.

Qeveria ekziston për të na mbrojtur nga njëri-tjetri.

Shpresa e një bote të sigurtë dhe të jetueshme varet nga jokonformistë të displinuar të cilët i kushtohen drejtësisë, paqes dhe vëllezërisë.

Detyra e parë e qeverisë është t’i mbrojë njerëzit, jo të drejtojë jetën e tyre.

E ardhmja nuk është më e pasigurt se e tashmja.

Mosbesimi dhe vëmendja janë prindërit e sigurisë.