Thënie për vëmendjen (1 thënie)

Mosbesimi dhe vëmendja janë prindërit e sigurisë.