Thënie për fyerjet (3 thënie)

Fyerjet janë argumentet e përdorura nga ata që janë gabim.

Nëse të gjitha shtypshkronjat nuk do të shtypnin asgjë pa qenë e sigurtë se nuk përmbajnë fyerje, atëherë asgjë nuk do të botohej.

Drejtësi do të thotë të mos i lëndosh njerëzit; mirësjellje do të thotë të mos i fyesh ata.