Thënie për librat (10 thënie)

Mos jep kurrë libra, sepse askush nuk t’i kthen ato; të vetmit libra që i kam në bibliotekë janë ata që të tjerët m’i kanë dhënë mua.

Çfarëdo fjalësh të shenjta lexoni, çfarëdo fjalësh të bukura flisni, asnjë të mirë nuk sillni nëse nuk veproni sipas atyre që lexoni dhe flisni.

Buddha

Mos më pyet kush ka ndikuar tek unë. Luani përbëhet nga qengjat që ka ngrënë, dhe unë kam lexuar gjithë jetën time.

Unë jam i çiltër për veten në këtë libër. Unë tregoj për gabimin tim të parë në faqen 850.

Nëse ke një kopsht dhe një bibliotekë, ke gjithçka që të duhet.

Libri i lypësit tejkalon në vlerë gjakun e një fisnikut.

Biblioteka është akt besimtarie.

Një person i cili nuk dëshiron të lexojë nuk ka asnjë avantazh ndaj atij që nuk mund të lexojë.

Nëse të gjitha shtypshkronjat nuk do të shtypnin asgjë pa qenë e sigurtë se nuk përmbajnë fyerje, atëherë asgjë nuk do të botohej.

Kurdo që janë djegur librat, në fund janë djegur edhe njerëzit.