Thënie për çiltërsinë (2 thënie)

Imitimi është lëvdata më e çiltër.

Unë jam i çiltër për veten në këtë libër. Unë tregoj për gabimin tim të parë në faqen 850.