Thënie për kopshtin (1 thënie)

Nëse ke një kopsht dhe një bibliotekë, ke gjithçka që të duhet.