Thënie për lumturinë (79 thënie)

Miqësia është burimi i kënaqësive të mëdha, dhe pa miq edhe zbavitjet më të mëdha bëhen të mërzitshme.

Njeriu nuk është kurrë i lumtur, përveç me çmimin e njëfarë injorance.

Lumturia e një njeriu në këtë jetë nuk konsiston në mungesën por në mjeshtërinë e pasioneve tij.

Çdo dallgë, pavarësisht sa lart dhe fuqishëm kreshtohet, do të rrënohet brenda vetes së saj.

Nëse nuk të pëlqen diçka, ndryshoje atë, nëse nuk mund ta ndryshosh, atëhere ndrysho ti.

Një bashkëpunim i sinqertë dhe i qëndrueshëm në promovimin e një rindërtimi të tillë të sistemit tonë politik do të sigurojë lirinë dhe lumturinë e përhershme të Shteteve të Bashkuara.

Do të isha shumë i lumtur të takohesha përsëri me miqtë e mi që i kam njohur nga e gjithë bota gjatë karrierës sime. Kjo mundësi e madhe jepet, për mua personalisht, nga roli ynë si mikpritës i Kupës së Botës.

Dhe unë do të tregoj se asgjë nuk mund të ndodhë më e bukur se vdekja.

Kushtetuta e SHBA nuk e garanton lumturinë, vetëm kërkimin e saj. Duhet ta arrish vetë lumturinë.

Lumturia është e dobishme për trupin, por është mjerimi ai që i zhvillon kompetencat e mendjes.