Thënie për mësimin (30 thënie)

Unë gjithmonë e kam parasysh se do të jem një shembull për lojtarët e rinj.

Dituria e çka është nuk e hap derën drejtë çfarë duhet të jetë.

Unë kam dështuar në disa lëndë, por shoku im i kaloi të gjitha. Tani ai është inxhinier në Microsoft dhe unë jam drejtori i Microsoft-it.

Teknologjia është vetëm mjet. Për të bërë që fëmijët të punojnë së bashku dhe të motivohen ata, mësuesi është më i rëndësishmi.

Edukata është ajo që mbetet kur njeriu harron atë që ka mësuar në shkollë.

Librat që ju ndihmojnë më shumë janë ato për të cilët mendoni më shumë. Mënyra më e rëndë për të mësuar është ajo e të lexuarit të kollajshëm; por një libër i madh që vjen nga një mendimtar i madh është një anije e mendimit, një thellësi e përbërë nga e v

Mendoj se isha një student i mirë, sepse e vlerësoja shkollimin. Interesi im bazë ishin historia dhe letërsia. Nga sportet kryesorë ishin basketbolli dhe noti. Isha shumë i lumtur.

Konsumatorët tuaj më të pa kënaqur janë burimi më i madh i të mësuarit.

Atje ka bërtitje, nuk ka dije të vërtetë.

Unë kurrë nuk dita, por gjithmonë mësova.