Thënie për muzikën (25 thënie)

Muzika shpreh atë që nuk mund të thuhet dhe ndaj së cilës është e pamundur të heshtësh.

Roc Nation është një ekip aq i hatashëm, i pashoq, sidomos në industrinë muzikore. Të gjithë çiltërisht do dhe përkrah njëri tjetrin.

Nëse ju jeni një aktore apo muzikante, gjithkush mendon se ju jeni seksi.

Në qoftë se unë mund të besoj se Kuakerët e ndaluan muzikën, ngaqë muzika e kishës është tejet e keqe, unë duhet t’i shoh ata me miratim.

Çdo gjë që është shumë e trashë për t’u thënë, këndohet.

Kërcimi mund të shpalosë gjithçka misterioze që fshihet në muzikë, dhe e ka meritën shtesë që është njerëzor dhe i prekshëm. Kërcimi është poezi me këmbë dhe krahë.

Muzika është stenografia e emocionit.

Nëse provoni t’i jepni rokenrollit një emër tjetër, atëherë quajeni ‘Chuck Berry’.

I vetmi nga shkrimtarët në anglisht unë me vetëdijë kam bërë muzikë me atë që mund ta quaj tingull të ndijës.

Meloditë e dëgjuara janë të ëmbëla, por meloditë e padëgjuara janë më të ëmbëla.