Thënie për stenografinë (1 thënie)

Muzika është stenografia e emocionit.