Thënie për rokun (1 thënie)

Nëse provoni t’i jepni rokenrollit një emër tjetër, atëherë quajeni ‘Chuck Berry’.