Thënie për gjuhën angleze (3 thënie)

I vetmi nga shkrimtarët në anglisht unë me vetëdijë kam bërë muzikë me atë që mund ta quaj tingull të ndijës.

Fjalët më të tmerrshme në gjuhën angleze janë: Unë jam nga qeveria dhe ndodhem këtu për të ndihmuar.

Parë lirisht, gjuha angleze është shtim dhe rritje e çdo dialekti, race, dhe rangu të kohës, dhe është njëkohësisht përbërja e lirë dhe kompakte e të gjithëve.