Thënie për racat (2 thënie)

Bujaria, vetësakrifica dhe mirësia nuk janë pronë ekskluzive e asnjë race apo religjioni.

Parë lirisht, gjuha angleze është shtim dhe rritje e çdo dialekti, race, dhe rangu të kohës, dhe është njëkohësisht përbërja e lirë dhe kompakte e të gjithëve.