Thënie për bujarinë (5 thënie)

Bujaria, vetësakrifica dhe mirësia nuk janë pronë ekskluzive e asnjë race apo religjioni.

Me një njeri bujar unë jam gjithmonë një bujar e gjysmë, me një njeri të shtirur jam gjithmonë një i shtirur e gjysmë.

T’i bësh pesë gjëra nën të gjitha rrethanat përbën virtyt të përkryer; këto pesë gjëra janë: graviteti, bujaria e shpirtit, çiltërsia, zelli dhe mirësia.

Fati nuk është kurrë bujar, madje as për të favorizuarit. Rrallë perënditë i bëjnë më shumë dhurata një të vdekshmi se një të pavdekshmi.

Në zemër unë jam bujare.