Thënie për artin (82 thënie)

Një epokë e madhe e letërsisë është ndoshta gjithmonë një epokë e madhe e përkthimeve.

Në përgjithësi, arti i qeverisjes përbëhet nga marrja e sa më shumë parave që të jetë e mundur nga një klasë e qytetarëve për t’ia dhënë një tjetre.

Asnjë varg për pagesë nuk bëhet nga ai që dëshiron të bëjë një punë të mirë.

Për të pasur poetë të mëdhenj, duhet të kesh publik të madh.

Poezia duhet të jetë e madhe dhe matur, një gjë që hyn në shpirtin e dikut dhe nuk e tremb apo shastis atë me pamjen e saj, por me shpirtin e saj.

Roli im në shoqëri, ose roli i çdo artisti dhe poeti, është që të përpiqet dhe të shprehë çfarë ai ndjen. Jo t’i tregojë popullit se çfarë të ndjejë. Jo si një predikues, jo si një lider, por si një reflektim i ne të gjithëve.

Të gjitha religjionet, artet dhe shkencat janë degë të një trungu.

Kreativiteti është thjesht një emër plus për një aktivitet të rregullt. Çdo aktivitet bëhet kreativ kur vepruesi kujdeset për ta bërë atë të mirë, ose më të mirë.

Poezia e tokës nuk vdes kurrë.

Mashkulli zbuloi ARMËT dhe shpiku GJAHUN,
Femra zbuloi GJAHUN dhe shpiku VIKTIMAT (meshkujt).

Mashkulli zbuloi NGJYRAT dhe shpiku PIKTURËN,
Femra zbuloi PIKTURËN dhe shpiku MAKEUP-in.

Mashkulli zbuloi BOTËN dhe shpiku BISEDËN,
Femra zbuloi BISEDËN dhe

Anonim