Thënie nga Volteri (84 thënie)

Është rrezik të jesh në të drejtë kur qeveria është në të pa drejtë.

Nuk dihet saktësisht se ku banojnë engjujt qoftë në ajër, në zbrazëti, apo në planete. Nuk i pëlqen Perëndisë që ne të jemi të informuar për vendbanimin e tyre.

Çdo gjë që është shumë e trashë për t’u thënë, këndohet.

Miqësia është martesa e shpirtit, dhe kjo martesë është përgjegjëse për divorcin.

Meditimi është shpërbërja e mendimeve në vetëdijen e Përjetshme apo vetëdija e Kulluar pa objektivizim, njohja pa të menduarit, madhësia e caktuar që bashkohet në pafundësi.

Për sa kohë njerëzit të besojnë në absurditete ata do të vazhdojnë të kryejnë mizori.

Iluzioni është i pari i të gjitha kënaqësive.

Çdo njeri është fajtor për të gjitha të mirat që ai nuk i ka bërë.

Satira gënjen për njerëzit e ditur, ndërsa eulogjia gënjen për ta, kur ata vdesin.

Ne më shumë jemi krenarë kur jemi vetëm.