Thënie për iluzionet (2 thënie)

Mos u bëj pjesë e iluzioneve tua. Kur ato të jenë zhdukur, ti ende mund të ekzistosh, por ti ke pushuar së jetuari.

Iluzioni është i pari i të gjitha kënaqësive.