Thënie për mizoritë (1 thënie)

Për sa kohë njerëzit të besojnë në absurditete ata do të vazhdojnë të kryejnë mizori.