Thënie për divorcin (3 thënie)

Martesa është vjetërsi dhe kurth.

Miqësia është martesa e shpirtit, dhe kjo martesë është përgjegjëse për divorcin.

Nuk shoh asnjë arsye për martesën gjersa ka divorc.