Thënie për pikëllimin (7 thënie)

Një grua grindavece është si pikëllimi i një dite me shi.

Çdo gjë njerëzore është patetike. Burimi i sekretit të humorit në vetvete nuk është gëzimi por pikëllimi. Nuk ka humor në Parajsë.

Pikëllimi është si kanceri, e ha mikpritësin, ndërsa zemërimi është si zjarri, pastron duke djegur.

Orët e pikëllimit duken të gjata.

Lotët janë gjuha e heshtur e pikëllimit.

Ka njerëz që mund t’i bëjnë të gjitha gjërat e bukura dhe heroike, përveç njërës – të ndalen së treguari lumturinë e tyre të palumturve.

Gëzimet e prindërve janë sekrete, kështu janë edhe hidhërimet dhe drojat.