Thënie për nervozën (2 thënie)

Jam e lodhur dhe nervoze, dhe jam në Amerikë. Këtu njeriu nuk e di se jeton apo nuk jeton.

Gëzimet e prindërve janë sekrete, kështu janë edhe hidhërimet dhe drojat.