Thënie për drojën (5 thënie)

Përparimi nuk arrihet pa shumë droja dhe rrënime; rënia nuk arrihet pa shumë rehatira dhe shpresa.

Njerëzit i besojnë lehtësisht gjithçkaje që i druajnë apo e dëshirojnë.

Shkrimtari duhet ta mësojë se baza e të gjitha gjërave është të kesh drojë.

Gëzimet e prindërve janë sekrete, kështu janë edhe hidhërimet dhe drojat.

E para simptomë e dashurisë tek një djalosh është droja: tek një vajzë është guximi.