Thënie për shkatërrimin (2 thënie)

Përparimi nuk arrihet pa shumë droja dhe rrënime; rënia nuk arrihet pa shumë rehatira dhe shpresa.

Çfarë ju nuk e bëni mund të jetë një forcë shkatërruese.