Thënie për përparimin (2 thënie)

Përparimi, kjo herezi e madhe e rrënimit.

Përparimi nuk arrihet pa shumë droja dhe rrënime; rënia nuk arrihet pa shumë rehatira dhe shpresa.