Thënie për zjarrin (2 thënie)

Mësimi që ne gjejmë në librat është si zjarri. Ne shkojmë ta marrim atë nga fqinjët tanë, ta ndezim në shtëpi, t’ua shpërndajmë të tjerëve, dhe ai bëhet pronë e të gjithëve.

Pikëllimi është si kanceri, e ha mikpritësin, ndërsa zemërimi është si zjarri, pastron duke djegur.