Thnënie për njeriun (1 thënie)

Ka njerëz që mund t’i bëjnë të gjitha gjërat e bukura dhe heroike, përveç njërës – të ndalen së treguari lumturinë e tyre të palumturve.