Thënie inspiruese (90 thënie)

Ajo që ka më tepër rëndësi është si çan ti përmes flakës.

Ju them të rinjve: mos mendoni për veten tuaj, mendoni për të tjerët. Mendoni për të ardhmen që ju pret, mendoni për ato që mund të bëni, dhe mos iu druani asgjëje. Mos iu druani vështirësive: unë kam kaluar shumë të tilla, dhe i kam përshkuar pa frikë, me shpërfillje të plotë ndaj vetes.

Asgjë e madhe nuk mund të arrihet ndonjëherë pa njerëz të mëdhenj, dhe njerëzit janë të mëdhenj vetëm nëse vendosin të jenë të tillë.

Unë jam më i madhi, thashë se edhe më parë madje e dija këtë. Unë besoj në fenë islame. Besoj në Allahun dhe paqen.

Mendja është gjithçka. Çfarë mendoni, ai jeni.

Buddha

Nuk është e vërtetë që njerëzit ndalen së ndjekuri ëndrrat, ngaqë plaken; ata plaken ngaqë ndalen së ndjekuri ëndrrat.

Suksesi është si të arrish një ditëlindje të rëndësishme dhe ta gjesh se je saktësisht i njëjti.

Dy rrugë u ndanë në një pyll dhe unë mora atë që ishte e pashkelur, dhe kjo bëri gjithë ndryshimin.

Kurajo është rezistenca ndaj frikës, mjeshtëria e frikës, jo mungesa e frikës.

Të ngecurit nuk është dështim.